Acupunctuur tegen hoofdpijn

Hoofdpijn komt helaas vaak voor en kan in het dagelijks leven behoorlijk lastig zijn. Sommige mensen hebben zoveel hoofdpijnklachten, dat de slaap eronder lijdt en ze zich zelfs ziek moeten melden. Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn, zoals migraine, cluster hoofdpijn en spanningshoofdpijn Indien u in mindere mate maar toch met regelmaat last heeft van hoofdpijn, kan acupunctuur tegen hoofdpijn een vermindering van klachten geven of deze zelfs compleet verhelpen.

Geen hoofdpijn is hetzelfde

Hoofdpijn kan zich op verschillende plaatsen op het hoofd uiten. Bekende plekken zijn het voorhoofd, boven op het hoofd, achter de ogen, de zijkant van de schedel of vanuit de nek. Soms blijft de hoofdpijn op één plaats hangen, maar soms ook wisselt het van de ene naar de andere plaats.

De pijnintensiteit kan erg uiteen liggen. Sommige mensen klagen over een zeurende pijn, anderen ervaren een stekende of heftige bonkende pijn. De pijn kan ook nog variëren qua intensiteit en afhankelijk zijn van omgevingsfactoren. Hoofdpijn kan soms langzaam ontstaan, maar er zijn ook mensen waarbij de hoofdpijn zich acuut openbaart.

Bij migraine kunnen mensen geluids- en/of lichtintolerant zijn. Kortom, er zijn veel verschillende vormen van hoofdpijn. In de Chinese Traditionele Geneeskunst zijn ruim zestig vormen van hoofdpijn bekend. De meest voorkomende hoofpijnklachten welke de  acupuncturist behandelt zijn spannings­hoofdpijn en migraine. Heb je hier last van? Denk dan aan een behandeling acupunctuur tegen hoofdpijn.

Uitsluiten van ‘medische’ oorzaken bij acupunctuur tegen hoofdpijn

Hoofdpijnklachten kunnen verschillende oorzaken heb­ben. Klachten zoals oor- of neusholteontsteking, een kaakholteontsteking of verhoogde bloeddruk kunnen met hoofdpijn gepaard gaan, om die reden zal de acupuncturist u vragen of u al met uw klachten bij uw huisarts, uw tandarts of een specialist bent geweest.

Van belang is te weten wat de mogelijke oorzaak van de hoofdpijn is. Is er een ongeval aan vooraf gegaan of is er sprake ven een ernstige aandoening. Tijdens het eerste consult wordt er uitvoerig in gegaan op uw klacht. Al deze belangrijke informatie vooraf is belangrijk om tot een succesvolle behandeling te komen. Zo kunnen wij op de beste manier acupunctuur tegen hoofdpijn inzetten.

Spierspanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en migraine.

Spierspanningshoofdpijn is hoofd­pijn ten gevolge van (spier)spanningen, deze hoofdpijn en hoofdpijn welke herhaaldelijk optreedt, de beruchte migraine, worden veel behandeld in de acupunctuur. Deze vormen van hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van vermoeidheid, geestelijke overspannenheid of morele druk.

In geval van spierspanningshoofdpijn zijn de spieren van de schouders en de nek gespannen. Hierdoor ontstaat een blokkade van bloed en energie welke de schedel behoren te voeden. Het lichaam uit deze blokkade in de vorm van hoofdpijn. Deze hoofdpijn is vaak zeurend van aard die een paar dagen tot enkele weken kan aanhouden.

acupunctuur tegen hoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een zeer specifieke hoofdpijn met korte en zeer hevige aanvallen aan één zijde van het hoofd. Meestal bevindt de pijn zich achter of rondom een oog of aan één van de slapen. Mannen hebben er doorgaans meer last van dan vrouwen.

Clusterhoofdpijn verschijnselen verschillen van persoon tot persoon maar er kunnen een aantal duidelijke overeenkomsten worden gegeven:

  • Clusterhoofdpijn begint als een lichte pijn rond één oog. Dit oog kan geïrriteerd raken,  rood worden en tranen, de pupil kan samentrekken.
  • Opgezwollen oogleden.
  • Een verstopte neus of een loopneus aan de pijnlijke zijde.
  • Uitstraling van de pijn naar het oog, boven het oor, bovenkaak en nek.
  • Verhoging van de lichaamstemperatuur.
  • Verhoogde drang tot beweging (bewegingsdrang).
  • Verhoogde spierspanning, wat kan leiden tot extreme vermoeidheid na de aanval.
  • Een zwetend voorhoofd aan de getroffen zijde van het hoofd

De pijn verspreidt zich snel vanuit de oogstreek naar de rest van dezelfde zijde van het aangezicht. De pijn wordt omschreven als borend, hevig, stekend en onuitstaanbaar fel of als een schroeiend hete piek in het oog. Doorgaans duurt een cluster-aanval meestal kort, variërend van 15 tot 45 minuten, maar soms loopt het uit tot 3 uur.

De pijn zet aan tot ongeduldig heen en weer stappen, wiebelen of andere ritmisch nerveuze bewegingen (bewegingsdrang). In tegenstelling tot mensen met migraine, die liefst stil in een hoekje of in bed wegkruipen, kunnen mensen met clusterhoofdpijn niet of nauwelijks stilzitten. een zwetend voorhoofd aan de getroffen zijde van het hoofd
Bij clusterhoofdpijn treden de aanvallen op in reeksen die weken of maanden kunnen duren.

Migraine kenmerkt zich meestal eenzijdig in een bonkende en/of stekende hoofdpijn die enkele uren tot soms enkele dagen kan aanhouden. Een aanval van migraine leidt vaak tot misse­lijkheid, waarbij het soms komt tot overgeven. Normaal functioneren is dan praktisch onmogelijk geworden. Kijk voor meer informatie op onze pagina over acupunctuur tegen migraine

Helpt acupunctuur tegen hoofdpijn mij?

In veel gevallen kan de acupuncturist de hoofdpijn effectief bestrijden. Zeker omdat bij acupunctuur gekeken wordt naar het totale lichaamsfunctioneren als mogelijke oorzaak van de klacht. Gemiddeld zijn er zes tot acht behandelingen nodig om te kunnen beoorde­len of de behandeling in uw geval effectief is.

Sommige mensen verlaten de praktijk al volle­dig klachtenvrij na zes behandelingen. Andere komen vaker terug. Het resultaat is geheel afhankelijk van het type hoofdpijn en de bij­komende factoren die voor iedere patiënt ver­schillend zijn. Kom langs voor een vrijblijvende eerste afspraak en geef acupunctuur tegen hoofdpijn een kans om u de verlichting te bieden waar u naar verlangt.

Onze acupuncturisten zijn erkend en betrouwbaar en staan klaar om u te helpen