acupunctuur bij schouderklachten en nekklachten

Acupunctuur tegen Migraine

Fara is uw professioneel acupuncturist in Amsterdam Zuid

Onderzoek wijst uit dat  Acupunctuur tegen Migraine werkt

Vrouwen die acupunctuur gebruiken om een migraine-aanval te voorkomen in plaats van geneesmiddelen (flunarizine), rapporteren minder aanvallen en ongewenste bijwerkingen en hebben ook minder pijnstillers nodig, aldus een recent Italiaans onderzoek.

De gunstige effecten werden vastgesteld tijdens een eerste behandelingsperiode van 4 maanden, na 6 maanden werden geen verschillen vastgesteld tussen vrouwen die acupunctuur ondergingen en diegenen die geneesmiddelen gebruikten.

De studie betrof twee groepen van 80 vrouwen met een geschiedenis van migraine met aura. De ene groep werd behandeld met acupunctuur (een maal per week gedurende 2 maanden, gevolgd door een behandeling van 1 keer per maand gedurende de daarop volgende 4 maanden).

De tweede groep kreeg dagelijks 10mg flunarizine gedurende twee maanden, gevolgd door 20 keer per maand in de daarop volgende 4 maanden.

Beide behandelingen hadden een gunstig resultaat op het aantal migraine-aanvallen. Vrouwen die behandeld werden met acupunctuur bleken minder hoofdpijn te hebben dan de geneesmiddelengroep tijdens de eerste vier maanden van de studie (gemiddeld 2,3 aanvallen in de acupunctuurgroep tegenover 2,9 in de flunarizine groep).

 

Ook waren de migraine-aanvallen minder ernstig en hadden de vrouwen in de acupunctuurgroep minder pijnstillers nodig tijdens een aanval. Na 6 maanden waren de resultaten in beide groepen gelijk. In de geneesmiddelengroep stopten wel meer vrouwen met de studie vanwege depressieve gevoelens, slapeloosheid en gewichtstoename.

De onderzoekers stippen wel aan dat in de acupunctuurgroep een belangrijk placebo-effect kan gespeeld hebben omdat deze vrouwen meer aandacht kregen dan de vrouwen in de geneesmiddelengroep.

Zie bron Acupunctuur en Migraine 

Acupunctuur tegen migraine werkt beter dan reguliere medicijnen

Nu de Cochrane-groep in Januari 2009 al aangaf dat acupunctuur zinvol is bij de behandeling van spanningshoofdpijn, is het een duidelijk signaal voor wat nu ook over migraine gezegd wordt. Tot voor kort was de Cochrane nog terughoudend. Maar anno 2009 is de boodschap voor de wereld duidelijk! Acupunctuur verdient een plaats in de reguliere geneeskunde als een bewezen effectieve behandeling bij het voorkomen van migraine-aanvallen! En de Cochrane-groep suggereert zelfs dat acupunctuur beter is dan regulier. Een doorbraak.

We citeren:

In the previous version of this review, evidence in support of acupuncture for migraine prophylaxis was considered promising but insufficient. Now, with 12 additional trials, there is consistent evidence that acupuncture provides additional benefit to treatment of acute migraine attacks only or to routine care.

En acupuncture is at least as effective as, or possibly more effective than, prophylactic drug treatment, and has fewer adverse effects. Acupuncture should be considered a treatment option for patients willing to undergo this treatment.

Dus: acupunctuur werkt zowel bij de behandeling van de acute migraine-aanvallen als bij het voorkomen van aanvallen.

Duidelijker kan het niet: acupunctuur is even effectief of zelfs effectiever dan de reguliere medicijnen en het is dus een waardig alternatief. Bij migraine en bij spanningshoofdpijn.

Wel konden de onderzoekers moeilijk vaststellen of het uitmaakte waar je de naalden precies moest plaatsen. Het leek erop of de precies plaats van minder belang was dan het feit dat er geprikt werd. Dat lijkt ons vrij duidelijk, er worden per behandeling zo veel naalden gezet, dat onderzoek naar de specifieke werking moeilijk is, omdat vaak bij de controle-patiënten ook actieve punten geprikt worden. Enkele maanden geleden bijvoorbeeld bewees een bekende acupunctuur onderzoeker, Professor Kapchuk, dat acupunctuur op echte punten in de hersenen duidelijk een specifiek signaal doet ontstaan, anders dan bij placebo-acupunctuur. Ander onderzoek laat hetzelfde zien, bij het inzetten van beeldvormende technieken blijken acupunctuurpunten wel degelijk een specifiek effect in de hersenen te geven.

Maar dit is een academische discussie. Laten we even pragmatisch zijn. Wat betekenen deze resultaten voor de behandeling van de patiënt? Die heeft weinig aan die discussie, maar des te meer aan het effect! Het belangrijke nieuws hier is dat acupunctuur even effectief is, of zelfs effectiever dan reguliere medicijnen! En het heeft minder bijwerkingen! Dus eigenlijk is het beter!

Onze stelling is dan ook: de patiënt is beter af met acupunctuur dan met reguliere medicijnen, omdat de effectiviteit hetzelfde is, maar de bijwerkingen zijn minder!

Zie ook onze pagina over Acupunctuur en Hoofdpijn.