Acupunctuur bij Depressie

Wanneer heb je een Depressie?

Voordat we het over acupunctuur bij depressie gaan hebben, is het handig om even dieper in te gaan op de symptomen van depressiegevoelens. Iedereen voelt zich wel eens lusteloos, neerslachtig of down. Vaak gaat het dan om reacties op bepaalde tegenslagen of problemen, situaties waar we het moeilijk mee hebben. Als deze gevoelens echter langere tijd blijven aanhouden en men zich daar niet over kan zetten, kunnen we spreken van depressie. Depressie komt voor in alle lagen van de bevolking en op eender welke leeftijd. Ze gaat gewoonlijk gepaard met klachten zoals vermoeidheid, angst, slapeloosheid, gebrek aan eetlust, spontaan wenen, verminderde seksuele gevoelens, etc.

Antidepressiva of Acupunctuur bij depressie?

Binnen de klassieke geneeskunde wordt vaak onmiddellijk met antidepressiva gestart. Deze medicamenten werken op de neurotransmitters. Dit zijn chemische overdracht stoffen die de hersencellen gebruiken om onderling signalen uit te wisselen. Er zijn verschillende neurotransmitters in de hersenen zoals acetylcholine, dopamine, histamine, noradrenaline en serotonine.

De oorzaak van een depressie wordt sterk in verband gebracht met een tekort aan noradrenaline en serotonine. Antidepressiva zorgen dat een tekort aan deze neurotransmitters wordt opgeheven.

Hoe bekijken we Depressie vanuit de Chinese Geneeskunde

Het belangrijkste concept binnen de Chinese Geneeswijzen is het streven naar een evenwicht tussen Yin en Yang. Wat ons lichaam betreft, heeft Yin te maken met Bloed, lichaamsvloeistoffen en onze kostbare “Essentie”. Kort samengevat symboliseert Yin het materiële aspect. Yang heeft meer te maken met lichaamsprocessen, activiteit, dus eerder het niet-materiële aspect. Zo behoren onze gevoelens, emoties en het mentale aspect tot onze Yang energie.

Depressie? Acupunctuur Amsterdam kan helpen!

Yin en Yang zijn niet van elkaar te scheiden van elkaar afhankelijk. Yang energie vindt zijn basis en ankering in de Yin energie. Indien deze laatste tekort schiet, wordt onze Yang energie minder stabiel en kan dit verstoringen geven in ons emotionele leven. Iedereen kent wel het gezegde: “Een gezonde geest in een gezond lichaam” Meestal zijn klachten in een beginstadium te herleiden tot een “blokkering” van de vrije energiestroom (Qi Stagnatie) in ons lichaam.

De oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld “stress” zijn, een situatie die men niet goed aankan. Indien deze toestand gedurende langere tijd aanhoudt, kan die ook tot uitputting van onze energiereserves (Leegte) leiden. Dit leunt dan weer aan bij de burn-out. Beiden kunnen een invloed hebben op onze mentale toestand. Deze kan dan variëren van moedeloosheid, sombere gedachten, wisselende stemmingen, agitatie, prikkelbaarheid naar rusteloosheid, angstgevoelens, huilen zonder reden of abnormale emotionele reacties.

acupunctuur amsterdam tegen depressie en burnout

Wat kan acupunctuur bij depressie doen?

Acupunctuur kan een ondersteuning zijn in het behandelen van depressie. De acupuncturist tracht steeds het evenwicht in het lichaam te herstellen, de energie beter te doen stromen en indien nodig Leegtes aan te vullen… . Dit gebeurt door het aanprikken van bepaalde punten, gelegen op de energiebanen, de meridianen, die heel ons lichaam doorkruisen. Het kan zeer nuttig zijn deze therapie te combineren met bepaalde lichaams- of ademhalingsoefeningen. De patiënt zal ook aangespoord worden om – indien mogelijk- bepaalde externe factoren te veranderen of zijn eigen levenswijze of levenshouding aan te passen. Nog niet zo lang geleden zijn er ook meerdere onderzoeken naar gedaan of acupunctuur wat kan uitrichten bij een depressie. Lees verder op Zhong.nl 

Neem contact met ons op voor meer info of kijk voor meer acupunctuurbehandelingen op de home van acupunctuur amsterdam.