Acupuncture amsterdam

Telephone Triage questionnaire before the appointment

Checken of cliënt behoort tot de groep kwetsbare personen zoals gedefinieerd door het RIVM.


- Triagevragen voor groep 1

- Triagevragen voor groep 2

- Triagevragen voor groep 3

- Triagevragen voor groep 4