Acupuncture amsterdam

Telephone Triage questionnaire before the appointment

    Checken of cliënt behoort tot de groep kwetsbare personen zoals gedefinieerd door het RIVM.


    - Triagevragen voor groep 1

    - Triagevragen voor groep 2

    - Triagevragen voor groep 3

    - Triagevragen voor groep 4